Thông báo tài liệu mới số 02/2024
10/04/24 02:47PM
Giới thiệu sách chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Cây dừa: Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và chế biến. /. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 174 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Nêu tình hình sản xuất dừa trên thế giới và Việt Nam. Phân tích nguồn gốc, phân bố, đặc điểm sinh học, điều kiện sinh thái, giá trị dinh dưỡng và các sản phẩm của cây dừa. Phân loại các giống dừa trên thế giới và Việt Nam. Trình bày kỹ thuật nhân giống, canh tác, quản lý dinh dưỡng, phòng trị dịch hại trên cây dừa. Giới thiệu công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm từ cây dừa.

Đăng ký cá biệt: Vv20236183

2. Nuôi chó, mèo và chim cảnh. / Bùi Hữu Đoàn. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 300 tr., 21 cm.
           Tóm tắt: Tổng quan về tác dụng và tình hình nuôi chim, thủ cảnh trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tình hình nuôi và chăm sóc chó cảnh, mèo cảnh, chó mèo và chim cảnh.

Đăng ký cá biệt: Vv20236184

3. Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt Nam. / Lê Văn Nam. - H.: Nxb.Nông nghiệp, 2022. - 260 tr., 21 cm.

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về tác nhân gây bệnh, phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng trị bệnh cho bệnh thanh ký quản truyền nhiễm, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh viễm mũi khí quản, bệnh thiếu máu truyền nhiễm, bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (bệnh đầu đen), bệnh ký sinh trùng máu trong nuôi gia cầm tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: Vv20236186

4. Công nghệ sơ chế, bảo quản một số loại trái cây. / Lê Hải Hà. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 200 tr., 21 cm

Tóm tắt: Tổng quan chung về hiện trang sơ chế bảo quản các loại quả sau thu hoạch. Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị sơ chế và bảo quản quả cam sành, quả hồng, quả thanh long, cam canh và dứa,…

Đăng ký cá biệt: Vv20236188

5. Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam. / . - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 290 tr.,26 cm
           Tóm tắt: Mô tả đầy đủ, chi tiết (kèm ảnh chụp) các loại cỏ dại thường gặp tại Việt Nam thuộc 55 họ (hoà bản, lác, ôrô, dền, ngò, môn ...). Phụ lục làó bảng tra tên cỏ dại Việt Nam và Latinh

Đăng ký cá biệt: VT20233992

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429