HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 119
  • Tổng lượt truy cập: 12.160.032
Thông báo tài liệu mới số 05/2023
29/05/23 02:05PM
Giới thiệu các sách chuyên ngành tại thư viện

1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh virus./. – Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 320 tr.,24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt các kỹ thuật, công nghệ đã và đang được phát triển và ứng dụng trong công tác tạo cây sạch virus và nâng cao tính kháng virus ở thực vật. Trình bày các kết quả về phân lập và nghiên cứu trình tự gen của một số loại virut gây bệnh phổ biến trên cây trồng ở Việt Nam. Trình bày chi tiết các bước thực hiện quá trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ RNAi trong tạo cây thuốc lá kháng lại 2 loại bệnh khảm lá do CMV và CTV gây ra. Đề cập các kết quả trong nghiên cứu phát triển công nghệ RNAi với cấu trúc đa đoạn nhằm nâng cao tính kháng lại bệnh do CTV gây ra trên cây trồng thuộc họ Cam quýt. Trình bày kết quả nghiên cứu tạo cây đu đủ kháng lại bệnh do virus PRSV gây ra sử dụng công nghệ RNAi với các trình tự đa đoạn của các loại protein khác nhau của virus. Trình bày các kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ thống chỉnh sửa hệ gen CRISPR/Cas9 để tạo đột biến định hướng trên các gen mã hóa cho thành phần eIF4E trên cây thuốc lá nhằm tăng cường tính kháng bệnh do PVY gây ra

Đăng ký cá biệt: VV20236152

 2. Công nghệ tạo vaccine cúm gia cầm từ thực vật: Từ nghiên cứu đến định hướng ứng dụng tại Việt Nam. / . – Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 301 tr.,24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Chương 1 trình bày các thông tin và cập nhật về tình hình bệnh cúm gia cầm, virus cúm gia cầm, tình hình nghiên cứu của vaccine phòng bệnh cúm gia cầm trong nước và trên thế giới. Chương 2 giới thiệu các thông tin khái quát về hệ thống biểu hiện tạm thời, các phương pháp tách chiết, thu hồi và tinh sạch protein. Từ chương 3 đến chương 8, trình bày các kết quả của nhóm nghiên cứu trong việc tăng cường khả năng biểu hiện, hiệu suất tinh sạch và tăng cường hoạt tính sinh miễn dịch của protein HA tái tổ hợp từ thực vật.

Đăng ký cá biệt: VV20236153

3. Kỹ thuật cải tạo đất phèn đồng bằng sông Cửu Long. / Vương Đình Đước. – Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2021. - 142 tr.,24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về đất phèn (sự hình thành, đặc điểm, phân loại, sử dụng và cải tạo đất). Tìm hiểu địa điểm, đặc điểm tự nhiên và hệt hống thủy lợi nội đồng một số vùng đất phèn điển hình. Đưa ra các kinh nghiệm cải tạo đất của nông dân vùng Đồng Tháp Mười và thực hiện thí nghiệm rửa phèn trong phòng thí nghiệm và tại vùng Tứ giác Long Xuyên

Đăng ký cá biệt: VV20236155

4. Nghiên cứu về xúc tác quang hóa trong xử lý nước (Ví dụ trong phân huỷ diclofenac và sulcotrione). / Bùi Quang Minh. – Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 255 tr.,24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự ra đời, tính chất lý hóa của TiO2 và các quá trình xảy ra xúc tác quang hóa. Trình bày thực nghiệm trong nghiên cứu xúc tác quang hóa. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng xúc tác quang hóa. Phân tích động học phản ứng liên tục sử dụng trong nghiên cứu xúc tác dị thể và cơ chế phản ứng phân hủy chất hữu cơ. Nêu các đối tượng ứng dụng trong nghiên cứu xúc tác quang hóa và các loại xúc tác quang hóa mới được phát triển

Đăng ký cá biệt: VV20236156


5. Thiên địch trên ruộng lúa. / Trần Thị Hoàng Đông.- Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2022. - 96 tr.,24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về phòng trừ sinh học; thiên địch kí sinh trên ruộng lúa; côn trùng bắt mồi trên ruộng lúa; nhện thiên địch; vi sinh vật gây bệnh côn trùng; nghiên cứu và sử dụng thiên địch trong phòng trừ sâu hại trên cây lúa.

Đăng ký cá biệt: Vv20236158

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ