Thông báo tài liệu mới số 06/2024
04/07/24 08:57AM
Giới thiệu sách chuyên ngành Nông nghiệp

1. Cách nuôi cá ao nước ngọt. / Phạm Văn Khánh. - H.:Nông nghiệp, 2021. - 61 tr., 21cm

Tóm tắt: Tài liệu thuộc bộ sách “1001 cách làm ăn” hướng dẫn cho người dân kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông, ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, và phổ biến phương cách làm ăn thành công. Giới thiệu các bước chuẩn bị ao nuôi và các giống loài cá nước ngọt thả nuôi (cá chép, cá tra, cá mè vinh, cá mè trắng, cá hương, cá tai tượng và một số loài cá nhập nội). Trình bày kỹ thuật nuôi ghép các loài cá nước ngọt trong ao (thả nuôi, vân chuyển, thức ăn, chăm sóc và thu hoạch). Nêu các bệnh cá nước ngọt thường gặp và cách phòng trị

Đăng ký cá biệt: VV20246190

2. Cách trồng rong nho biển trong bể. / Đỗ Duy Anh. - H.: Nông nghiệp, 2022. -39 tr., 21 cm

Tóm tắt: Tài liệu thuộc bộ sách “1001 cách làm ăn” hướng dẫn cho người dân kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông, ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, và phổ biến phương cách làm ăn thành công. Giới thiệu đặc điểm, phân bố, sinh sản, vòng đời của các loại rong nho biển. Trình bày cơ sở vật chất, dụng cụ trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loài rong nho biển. Đưa ra các loài địch hại và cách phòng trị cho rong nho biển. Nêu các cách thức bảo quản, sơ chế và thu hoạch rong nho thành phẩm

Đăng ký cá biệt: VV20246191

3. Cách nuôi tôm càng xanh. / Phạm Văn Khánh. - H.:Nông nghiệp, 2022. - 51 tr.,21cm

Tóm tắt: Tài liệu thuộc bộ sách “1001 cách làm ăn” hướng dẫn cho người dân kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông, ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, và phổ biến phương cách làm ăn thành công. Nêu một số đặc điểm sinh học của tôm càng xanh. Trình bày kỹ thuật ương tôm bột thành tôm giống để nuôi thương phẩm tôm càng xanh. Thông tin về các loại bệnh thường gặp của tôm càng xanh.

Đăng ký cá biệt: VV20246192

4. Cách nuôi ốc hương. / Nguyễn Thị Xuân Thu. - H.:Nông nghiệp, 2022. - 35 tr.,21cm

Tóm tắt: Tại liệu thuộc bộ sách “1001 cách làm ăn” hướng dẫn cho người dân kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông, ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, và phổ biến phương cách làm ăn thành công. Nêu hình thái, cấu tạo và đặc điểm sinh học của ốc hương. Trình bày kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương thương phẩm. Đưa ra các biện pháp phòng và trị bệnh cho ốc hương.

Đăng ký cá biệt: VV20246193

5. Cách nuôi cá bông lau. / Huỳnh Văn Mừng. - H.: Nông nghiệp, 2022. - 50 tr., 21cm

Tóm tắt: Tài liệu của bộ sách “1001 cách làm ăn” hướng dẫn cho người dân kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông, ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, và phổ biến phương cách làm ăn thành công. Nêu một số đặc điểm sinh học của cá bông lau. Trình bày kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá bông lau trong bè và trong ao. Thông tin về bệnh do vi khuẩn và do ký sinh trùng ở cá bông lau và cách phòng trị.

Đăng ký cá biệt: VV20246194

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429