HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 121
  • Tổng lượt truy cập: 12.160.041
Thông báo tài liệu mới số 07/2022
29/07/22 03:14PM
Giới thiệu các tài liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

1. Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực. Tập 1-Cây ăn quả: thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa, chuối / Trần Hùng (cb.). - H.: Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 94 tr., 29 cm.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở xây dựng thiết kế mẫu, các quy định/yêu cầu chung khi thiết kế đồng ruộng tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình tưới kết hợp bón phân. Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng quy mô 1ha cho một số cây ăn quả chủ lực: thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa, chuối. Lắp đặt công nghệ tưới kết hợp bón phân; Quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống. Phần phụ lục trình bày khối lượng thiết bị tưới quy mô 1ha cho từng loại cây ăn quả; Lựa chọn thiết bị tưới kết hợp bón phân; Chế độ tưới kết hợp bón phân.

Đăng ký cá biệt: VT20213968

2. Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực. Tập 2-Cây công nghiệp: chè, cà phê chè, cao su / Nguyễn Gia Vượng (cb.). - H.: Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 41 tr., 29 cm.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở xây dựng thiết kế mẫu, các quy định/yêu cầu chung khi thiết kế đồng ruộng tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình tưới kết hợp bón phân. Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng quy mô 1ha cho một số cây công nghiệp chủ lực: chè, cà phê chè, cao su. Lắp đặt công nghệ tưới kết hợp bón phân; Quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống. Phần phụ lục trình bày khối lượng thiết bị tưới quy mô 1ha cho từng loại cây công nghiệp; Lựa chọn thiết bị tưới kết hợp bón phân; Chế độ tưới kết hợp bón phân; Áp dụng công thức để tính toán các thông số kỹ thuật cho cây chè

Đăng ký cá biệt: VT20213969

3. Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng một số loài cây lâm nghiệp trên vùng cao núi đá tạo nguồn sinh thủy: Sách chuyên khảo. - H.: Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 155 tr., 24 cm

Tóm tắt: Tổng quan và phân loại thảm thực vật vùng cao núi đá Hà Giang. Trình bày kỹ thuật nhân giống và gây trồng một số loài cây gỗ ở vùng cao núi đá gồm cây hạt trần, cây hạt kín. Giới thiệu một số loài thực vật nguy cấp quý hiếm có giá trị bảo tồn và khả năng gây trồng ở vùng cao núi đá Hà Giang

Đăng ký cá biệt: VT20213977

4. Hồ chứa - xác định các mực nước đặc trưng. Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 10778: 2021.Tiêu chuẩn sửa đổi / . - H.:, 2021. - 96 tr., 29cm

Tóm tắt: Nêu các tiêu chuẩn liên quan đến phân cấp và phân loại hồ chứa; mực nước chết; mực nước dâng bình thường; mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước đón lũ. Phần phụ lục bao gồm các quy định và tham khảo tính toán có liên quan.

Đăng ký cá biệt: QP20211014

5. Nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới: kinh nghiệm và một số bài học chính sách cho Việt Nam (Tài liệu hội thảo). / . - H.: 2021. - 100 tr., 29cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm khi triển khai áp dụng tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: BC20210915

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ