HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 80
  • Tổng lượt truy cập: 11.712.252
Thông báo tài liệu mới số 10/2022
31/10/22 08:53AM
Giới thiệu các tiêu chuẩn ngành mới được cập nhật

DANH MỤC TCVN CẬP NHẬT MỚI NĂM 2022

STT

Chỉ số phân loại

Số hiệu

Tên-TCVN

Số trang

Tương đương

1.       

65.020.20

TCVN 12709-2-12:2021

Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với nhện đỏ Chi Lê Brevipalpus chilensis Baker

15

 

2.       

65.020.20

TCVN 12195-2-14:2021

Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

13

 

3.       

;65.020.20

TCVN 12195-2-15:2021

Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

14

 

4.       

65.020.20

TCVN 12371-2-10:2021

Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với Southern rice black streaked dwarf virus

15

 

5.       

65.020.20

TCVN 12371-2-7:2021

Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với Coffee ringspot virus

9

 

6.       

65.020.20

TCVN 12371-2-8:2021

Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Pseudomonas syringae pv. garcae

13

 

7.       

65.020.20

TCVN 12371-2-9:2021

Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với Rice grassy stunt virus và Rice ragged stunt virus

21

 

8.       

65.020.20

TCVN 12372-2-2:2021

 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với chi cỏ chổi Orobanche

19

 

9.       

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12194-2-5:2021

Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Radopholus similis (Cobb) Thorne

15

 

10.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12194-2-6:2021

Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật. Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Bursaphelenchus xylophilus (steiner & Buhrer) Nickle

13

 

11.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12194-2-7:2021

Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens và Globodera pallida (Stone) Behrens

19

 

12.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12194-2-8:2021

Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật. Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

13

 

13.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12195-2-16:2021

Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật. Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Mycena citricolor (Berk & Curtis) Sacc.

10

 

14.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12709-2-11:2021

Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy đen Ross Lindingaspis rossi (Maskell)

14

 

15.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12709-2-13:2021

Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với ngài đục quả đào Carposina sasakii Matsumura

11

 

16.   

65.020.20;

65.020.30

TCVN 12709-2-14:2021

Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với ngài hại sồi dẻ Cydia latiferreana Walsingham và ngài đục quả óc chó Cydia pomonella Linnaeus

18

 

17.   

93.160

TCVN 4118:2021

Công trình thủy lợi. Hệ thống dẫn, chuyển nước. Yêu cầu thiết kế

142

 

18.   

93.160

TCVN 8637:2021

Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu

36

 

19.   

93.080.20

TCVN 13507:2022

Phương pháp xác định độ nhớt nhũ tương nhựa đường bằng nhớt kế cánh khuấy quay

10

 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ