HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 90
  • Tổng lượt truy cập: 11.712.194
Thông báo tài liệu mới số 12/2022
30/12/22 01:30PM
Giới thiệu danh mục tiêu chuẩn ngành Nông nghiệp của Việt Nam

THÔNG BÁO DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP

Số hiệu

Tên-VN

Số trang

TCVN 12905:2020

Thuốc bảo vệ thực vật. Đánh giá rủi ro

19

TCVN 13043:2020

Thức ăn chăn nuôi. Phân lập và định lượng bacillus spp. giả định

16

TCVN 13044:2020

Thức ăn chăn nuôi. Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.

18

TCVN 13045:2020

Thức ăn chăn nuôi. Phân lập và định lượng PEDIOCOCCUS SPP.

19

TCVN 13046:2020

Thức ăn chăn nuôi. Phân lập và định lượng LACTOBACILLUS SPP.

19

TCVN 13047:2020

Thức ăn chăn nuôi. Thức ăn hỗn hợp cho vịt

11

TCVN 1547:2020

Thức ăn chăn nuôi. Thức ăn hỗn hợp cho lợn

10

TCVN 2265:2020

Thức ăn chăn nuôi. Thức ăn hỗn hợp cho gà

12

TCVN 13154:2020

Sản phẩm thuốc lá làm nóng. Xác định hàm lượng các oxit nitơ

13

TCVN 13155:2020

Sản phẩm thuốc lá làm nóng. Xác định hàm lượng cacbon monoxit

13

TCVN 13156:2020

Sản phẩm thuốc lá làm nóng. Các yêu cầu

10

TCVN 12906:2020

Kiểm dịch thực vật. Nguyên tắc và yêu cầu khi xác định tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật

15

TCVN 12907:2020

Kiểm dịch thực vât. Nguyên tắc và yêu cầu khi chứng nhận vùng không nhiễm sinh vật gây hại và vùng ít phổ biến sinh vật gây hại

14

TCVN 12908:2020

Kiểm dịch thực vật. Hướng dẫn thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật

12

TCVN 12909:2020

Kiểm dịch thực vật. Hướng dẫn xác định và áp dụng các biện pháp tổng hợp để quản lý nguy cơ dịch hại đối với thực vật để gieo trồng

24

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ