Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất rau theo hướng hữu cơ, rau an toàn và chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới vùng miền núi phía Bắc
26/09/22 09:12AM
Chủ đề: Nông thôn mới

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất rau theo hướng hữu cơ, rau an toàn và chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới vùng miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, TS. Hoàng Kim Diệu, TS. Nguyễn Văn Hiểu, ThS. Lương Hùng Tiến, TS. Kiều Thị Thu Hương, TS. Đặng Thị Tố Nga, TS. Hà Duy Trường, TS. Ngô Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2018-2021

Kinh phí thực hiện: 14.580 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 235/QĐ-BNN-VPĐP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 25 tháng 02 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Mô hình liên kết doanh nghiệp - nhóm hộ nông dân sản xuất bí đỏ, dưa chuột và cà chua theo hướng hữu cơ kết hợp sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mô hình rau được chứng nhận VietGAP và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có sự liên kết giữa doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ xanh CAB; Công ty CP Đầu tư Nam Hòa Xanh) và các hộ nông dân. Sản phẩm rau được đóng gói, dán tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Dự án cũng đã triển khai lắp đặt thiết bị bao gồm: hệ thống bồn rửa, bàn sơ chế, hệ thống phân loại - sàng phân loại inox, máy litam tách nước làm khô, hệ thống đóng gói, kệ inox đựng sản phẩm và quạt thông gió cho 02 nhà xưởng sơ chế sản phẩm rau sau thu hoạch của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ xanh CAB và Công ty cổ phần đầu tư Nam Hòa Xanh, quy mô 100 m2 /xưởng. Tại tất cả các địa phương xây dựng mô hình đều có bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm về sản xuất rau phục vụ cho xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

(Nguồn: Kỷ yếu “Giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”)