Bộ NN-PTNT tạo dựng không gian văn hóa đọc
21/04/23 06:11PM
Bộ NN-PTNT lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện từ ngày 21 đến 23/4 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tặng sách cho các thành viên trang trại Lang Biang Farm ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Văn Tân.


Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tặng sách cho các thành viên trang trại Lang Biang Farm ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Văn Tân.

Mục đích của chuỗi sự kiện kéo dài từ 21 đến 23/4 năm nay nhằm khẳng định vị trí, vai trò của sách, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên các trường thuộc Bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với phương thức truyền thống và xu hướng hiện đại của xuất bản điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; kết nối, chia sẻ, giới thiệu, lan tỏa và phát huy, tạo ra giá trị mới của sách, của văn hóa đọc tại các cơ quan, đơn vị, trường học một cách hiệu quả, thiết thực.

Tạo dựng môi trường, không gian văn hóa đọc sách thuận lợi để thu hút, truyền cảm hứng, tạo thói quen đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên các trường thuộc Bộ, góp phần xây dựng văn hóa công sở, văn hóa trường học: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Văn minh - Hạnh phúc".

Theo đó, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức một loạt các hoạt động như thi hùng biện, thuyết trình “Đọc sách để thay đổi”; tổ chức phát động phong trào đọc sách, nâng cao văn hóa đọc, văn hóa làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Khai trương không gian đọc số Thư viện Bộ NN-PTNT; Tọa đàm: “Sách: Nhận thức - Sáng tạo - Đổi mới”, “Sách với Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn”…

Dự kiến chuỗi sự kiện có sự tham gia của các diễn giả - Bộ trưởng Lê Minh Hoan, diễn giả Giản Tư Trung; chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, talk show “Mỗi đứa trẻ là một thiên tài”; tọa đàm “Sinh viên đọc sách trong kỷ nguyên số”; tổ chức hoạt động Không gian tái chế (hướng dẫn tái chế, trưng bày sản phẩm tái chế).

Giới thiệu Bộ sách bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; Tủ sách bách khoa thư cho gia đình; tổ chức giao lưu với những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành sách; tổ chức không gian trưng bày Cà phê sách; cộng đồng sách; xây dựng, triển lãm tủ sách “Truyền thống Cách mạng”, “Tủ sách Pháp luật”; quyên góp sách cho thư viện, cho bạn đọc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.