Cơ sở dữ liệu và Thông tin trực tuyến
28/10/15 07:05AM
Agriculture/ Rural development/ Food

CSDL Nông nghiệp: cung cấp truy cập trên 500 tạp chí từ các nhà xuất bản khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực về thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các khoa học xã hội liên quan. Hỗ trợ phi lợi nhuận cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển theo account:

 

USER ID: ag-vnm038    

PASSWORD: 0XuKHXCh

 

Là Cơ sở dữ liệu tóm tắt và toàn văn với chủ đề nguồn lợi thủy sinh vật do FAO phối hợp với PROQUEST xây dựng và phát triển. Nội dung dữ liệu được thu thập từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên toàn thế giới. Truy cập CSDL theo account:

USER ID: mfvn

PASSWORD: mfvn53


 

AGRICOLA is a bibliographic database of citations to the agricultural literature created by the National Agricultural Library (NAL) and its cooperators. Production of these records in electronic form began in 1970, but the database covers materials in all formats, including printed works from the 15th century.  The records describe publications and resources encompassing all aspects of agriculture and allied disciplines, including animal and veterinary sciences, entomology, plant sciences, forestry, aquaculture and fisheries, farming and farming systems, agricultural economics, extension and education, food and human nutrition, and earth and environmental sciences.  Although the AGRICOLA database does not contain the materials, thousands of AGRICOLA records are linked to full-text documents online, with new links added daily.

 

 

        A bibliographic database for all material related to agriculture in the widest sense (fisheries, forestry, nutrition).

 


FAOSTAT is an on-line, multilingual database of international statistics covering areas such as agricultural production, trade, food balance sheets, fertilizer and pesticides, land use and irrigation, fishery products, population, and food aid shipments.

 

 

 

 


Topic by the World Bank Group. Featured are : Gender and rural development, Rural producer organizations, Sustainable agriculture, Water resources management and Forests and forestry.

 

 

 

 Economics / International economics

Coverage includes the disciplines economics, political science, sociology and general methodology

NetEc is an international academic effort to improve the communication of economics via electronic media. It consists of the following databases : BibEc (printed working papers), WoPEc (electronic working papers), WebEc (WWW resources in Economics) and JokEc (jokes about economists and economics).

Created and managed by Dr. Róbinson Rojas this academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing. Extensive website with resources on globalization, poverty, development and sustainability.

Environment / Natural resources 

 


CIESIN is a NGO which specializes in a.o. global and regional network development, science data management and decision support. The site gives access to a huge amount of physical, natural and socioeconomic data.

 


IIED is an independent, non-profit organization promoting sustainable patterns of world development through collaborative research, policy studies, networking and knowledge dissemination. Programmes include a.o. : Biodiversity, Drylands, Environmental economics, Mining, minerals and sustainable development, Sustainable markets.

 


FPEG seeks to inform the processes of policy change in tropical forestry in ways which improve the livelihoods and well-being of the forest-dependent poor, whilst also securing the long-term future of forest resources. The site contains an archive of over 200 full-text papers.

 


Peopleandplanet.net provides a global review and internet gateway into the issues of population, poverty, health, consumption and the environment.

 


Resource guide by Eldis.

 


The WRI provides information, ideas, and solutions to global environmental problems. The site has links to online resources, facts and figures and regional resources.

 

Các nguồn Internet về tài liệu liên quan đến WTO

Đây là trang web chính thức của WTO cung cấp nội dung cơ bản các Hiệp định của WTO, tài liệu đào tạo chuẩn do phòng đào tạoh WTO xây dựng, chính sách thương mại của các thành viên, các số liệu thống kê cơ bản về tăng trưởng kinh tế, lạm phát hay ngành sản xuất cụ thể.

Đây là trang web của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thuộc WTO/UCTAD, giới thiệu nhiều tài liệu giảng dạy và phân tích quan trọng về WTO, ví dụ như các biện pháp phòng vệ thương mại, quyền sở hữ trí tuệ, thương mai dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thương mại nông sản...

Trang web này cung cấp các công cụ giúp phân tích tình hình thị trường và các dữ liệu thương mại đối với các sản phẩm cụ thể có thể giúp đánh giá sự phát triển thị phần của Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh tại các nước xuất khẩu chính. Trang Trademap cũng cho phép nhận biết những rào cản bóp méo thương mại mà hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể gặp phải tại một số thị trường cụ thể.

Đây là trang web chính của Uỷ ban Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNCTAD), cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thương mại quốc tế và quá trình toàn cầu hoá. Đặc biệt phần phát triển và toàn cầu hoá cung cấp nguồn thống kê và thông tin về thương mại, chính sách thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài, các vấn đề đang được tranh cãi trong WTO

Đây là nguồn tài liệu tương đối toàn diện về các chính sách kinh tế và thương mại, đặc biệt các vấn đề liên quan đến dự báo phát triển.