HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 61
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.616
Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có nguyên tắc hoạt động như thế nào?
09/05/23 02:15PM

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 11/2023/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa như sau:

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, theo quy định tại Nghị định này và theo Điều lệ của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành. Việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, tiết kiệm, kịp thời và có hiệu quả.

    2. Thường xuyên vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ để triển thúc đẩy việc bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Như vậy, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có nguyên tắc hoạt động như sau:

- Quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Theo quy định tại Nghị định 11/2023/NĐ-CP

- Theo Điều lệ của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

- Việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, tiết kiệm, kịp thời và có hiệu quả.

- Thường xuyên vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ để triển thúc đẩy việc bổ sung nguồn lực nhằm:

+ Phục vụ phát triển nghề cá

+ Đầu tư phát triển nghề cá

+ Đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá

+ Các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
TRANG CHỦ