HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 331
  • Tổng lượt truy cập: 8.250.992
Thư viện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
25/09/13 10:23PM

Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT là một thư viện chuyên ngành về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi và thuỷ sản.

 1. KHO TƯ LIỆU:

- 22.000 đầu sách (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp) với 19.000 bản;

- 100 tên ấn phẩm định kỳ (tạp chí, bản tin) 

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) trực tuyến

 Sách là CSDL thư mục có tóm tắt các tư liệu có trong thư viện (sách, qui trình qui phạm, báo cáo kết quả nghiên cứu, ...). CSDL có 15 nghìn biểu ghi và được cập nhật thường xuyên.

 - Ấn phẩm định kỳ: CSDL thư mục về tạp chí, bản tin

 - KHCN (T.Việt): CSDL thư mục có tóm tắt các kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật, báo cáo khoa học của  các Viện, các Trung tâm Nghiên cứu và các Trường Đại học trong ngành và một số ngành có liên quan về khoa học công nghệ, kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phát triển nông thôn... Hiện CSDL có trên 14 nghìn biểu ghi và được cập nhật thường xuyên.

  KHCN (T. Anh): CSDL thư mục có tóm tắt các công trình nghiên cứu trên thế giới về mọi khía cạnh quan trọng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và ngư nghiệp. Chủ đề chính bao gồm quản lý vật nuôi, cây trồng, di truyền, nhân giống, bảo vệ thực vật, thú y, kinh tế, công nghệ sau thu hoạch... Đây là bộ sưu tập từ nhiều nguồn CSDL CD-ROM của nước ngoài, hiện có trên 2 triệu biểu ghi và được cập nhật hàng quí.

 - Báo cáo đề tài: CSDL về luận văn, luận án, báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài trong và ngoài ngành liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phát triển nông thôn. Hiện có trên 1000 báo cáo và được cập nhật thường xuyên

 - Sách điện tử: các sách có liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 - Tạp chí điện tử: tạp chí trong nước và nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 3. CSDL CD-ROM (tại Thư viện)

 -  TEEAL- The Essential Electronic Agricultural Library (tiếng Anh) là bộ sưu tập các bài viết từ hầu hết các tạp chí quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế giới, chủ yếu chọn lọc cho các nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Gồm 140 tạp chí do 600 nhà khoa học trên thế giới chọn lọc. TEEAL cung cấp nguồn tin tham khảo, thông tin tóm tắt và thông tin toàn văn kèm hình ảnh về tất cả mọi khía cạnh quan trọng trong nông nghiệp, lâm nghiệp từ 1993 trở lại đây, thông tin được cập nhật hàng năm (khoảng 220.000 trang/năm).

Là nguồn tài liệu thiết yếu cho nghiên cứu và giáo dục trong các lĩnh vực: Phát triển nông thôn; Nông nghiệp bền vững; Tài nguyên thiên nhiên; Môi trường; Chế biến lương thực thực phẩm; Thuốc thú y; Quản lý; Công nghệ nông nghiệp; Phát triển cây trồng; Chăn nuôi; Kinh tế phòng trừ sâu hại; Khoa học đất; Dinh dưỡng; Lâm nghiệp;

 CAB ABSTRACTS (tiếng Anh) là bộ sưu tập tài liệu chuyên môn lớn nhất của ngành, phản ánh tất cả các vấn đề nông nghiệp, lâm nghiệp và tất cả các bộ môn khoa học sinh học và các ngành liên quan trên toàn thế giới. Bộ cơ sở dữ liệu này chứa đựng trên 4 triệu bản ghi được khai thác từ 11.000 tạp chí, sách báo, biên bản hội nghị, báo cáo khoa học và một số tài liệu khác xuất bản trên thế giới. Chủ đề chính bao gồm vật nuôi, cây trồng, di truyền, nhân giống, bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp, kinh tế, dinh dưỡng đối với con người, phát triển nông thôn… Phạm vi thông tin từ năm 1984 đến nay với các bản tóm tắt bằng tiếng Anh và được cập nhật hàng quí.

 AGRIS (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha) là bộ đĩa CSDL thư mục bao quát toàn bộ các tài liệu khoa học và công nghệ về nông nghiệp hiện có trên thế giới. Đó là những thông tin về rất nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học thuỷ sản và ngư nghiệp, lương thực thực phẩm và dinh dưỡng từ 135 nước thành viên. Tài liệu tham khảo còn bao gồm một số nguồn tư liệu có giá trị như các bản báo cáo khoa học chuyên môn chưa xuất bản, luận văn, báo, các bài thuyết trình tại các hội nghị, ấn phẩm của chính phủ... Xấp xỉ 130,000 bản ghi được bổ sung hàng năm. Các đĩa lưu trữ thông tin hồi cố từ năm 1975 đến nay.

  - Ngân hàng dữ liệu “Cẩm nang hội nhập 2006” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản là một hệ thống thông tin, kiến thức bao quát trên các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Với khối lượng hơn 40 ngàn trang văn bản từ những khái niệm cơ bản nhất đến những kiến thức, bài phân tích chuyên sâu. Hy vọng "Cẩm nang hội nhập" sẽ trở thành công cụ đắc lực cho mỗi doanh nghiệp trên con đường hội nhập. Bố cục của ngân hàng dữ liệu được chia làm 5 phần, tương ứng với 5 mảng thông tin và kiến thức: Phần 1 – Hội nhập – Những điều cần biết; Phần 2 – Hành trang của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập; Phần 3 – Pháp luật thương mại Việt Nam và tập quán thương mại quốc tế; Phần 4 – Hội nhập và vấn đề sở hữu trí tuệ; Phần 5– Hồ sơ thị trường

CD-ROM và VCD khác về khuyến nông, dự án xoá đói giảm nghèo, nước sạch nông thôn, thuỷ sản...

TRANG CHỦ