HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 95
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.673
Một số loài cá nước ngọt thường gặp ở Việt Nam (Common freshwater fish species of Vietnam)
16/05/23 02:30PM
Trung tâm Tin học (Bộ Thủy sản) -Hà Nội : Nxb Nông nghiệp. - 217 tr.,27cm.

Tài liệu là kết quả của đề tài nghiên cứu “Xây dựng cơ sở dữ liệu các loài thủy sản thường gặp ở Việt Nam” do Trung tâm Tin học Khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản thực hiện. Tài liệu giới thiệu 112 loài thuộc 28 họ trong 9 bộ cá nước ngọt; trình bày tên khoa học, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh; hình thái phân loại, vùng phân bố chính; công cụ và mùa vụ khai thác, các dạng sản phẩm phổ biến.

TRANG CHỦ