HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 93
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.303
Sán dây và ấu trùng sán dây Taenia trên vật nuôi ở Tây Nguyên : Sách chuyên khảo
22/11/22 03:30PM
Nguyễn Ngọc Đỉnh (ch.b.), Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Thái.... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 145 tr. ; 24 cm. ISBN: 978-604-337-407-0

Tài liệu bao gồm các nội dung chính sau:

- Tổng quan về sán dây và ấu trùng sán dây Taenia;

- Đặc điểm dịch tễ và chẩn đoán ở vật nuôi;

- Triệu chứng và bệnh tích vật nuôi nhiễm sán dây và ấu trùng sán dây Taenia...


TRANG CHỦ