HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 137
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.899
Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa từ đâu?
09/05/23 02:16PM

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 11/2023/NĐ-CP có quy định về nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa như sau:

Nguồn tài chính của Quỹ

1. Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích.

3. Nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi (nếu có).

4. Nguồn tồn dư Quỹ hàng năm.

5. Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Theo đó, 04 nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa bao gồm:

- Nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích

- Nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi (nếu có)

- Nguồn tồn dư Quỹ hàng năm

- Các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
TRANG CHỦ