HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 105
  • Tổng lượt truy cập: 8.601.240
Hỏi đáp về chuyển đổi số
17/11/20 03:12PM
Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2020, 350 tr.,24 cm. ISBN: 9786048049690
Bao gồm 200 câu hỏi đáp, chia thành 5 phần: câu hỏi chung về chuyển đối số, đột phá của AI và các công nghệ số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Câu hỏi trong mỗi phần được gộp theo nhóm các vấn đề chuyển đổi số đặt ra là gì, tại sao, thế nào, bao giờ, ai liên quan….
TRANG CHỦ