TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 77
  • Tổng lượt truy cập: 7746390
Thông báo tài liệu mới số 9/2014
08/09/14 08:40AM

1.                  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 195tr. ; 17cm

        Tóm tắt: Thông tin về các quy định phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người và được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: PLV20100007

2.                  Luật thuế bảo vệ môi trường. - H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 16tr. ; 23cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Lệnh công bố Luật bảo vệ môi trường được thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. Trình bày 13 điều của luật bảo vệ môi trường gồm những quy định chung, căn cứ tính thuế, cách khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế.

Đăng ký cá biệt: PLV20100010,PLV20100011

3.                  Luật an toàn thực phẩm. - H.: Chính trị Quốc gia, 2011. - 176tr. ; 15cm
        Tóm tắt: Giới thiệu lệnh công bố luật an toàn thực phẩm ngày 28 tháng 6 năm 2010. Giới thiệu 72 điều về quyền và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, thông tin tuyên truyền,…

Đăng ký cá biệt: PLV20100013

4.                  Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành. - H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 516tr. ; 20cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Luật bảo vệ và phát triển rừng được thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2005 gồm 88 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. Nêu các Nghị định hướng dẫn thị hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: phòng cháy vầ chữa cháy rừng, phương pháp xác định các loại rừng, xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,…

Đăng ký cá biệt: PLV20100017

5.                  Luật an toàn thực phẩm và những quy định về chất lượng của quốc tế và Việt Nam: Cẩm nang doanh nhân: nghiệp vụ quản lý chất lượng (Danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra chất lượng trước khi đem ra thị trường) / Thủy Ngân. - H.: Lao động, 2010. - 579tr. ; 27cm

        Tóm tắt: Giới thiệu luật an toàn thực phẩm được thông qua ngày 17/6/2010 và bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 17025:2005. Đưa ra văn bản hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra về chất lượng, văn bản quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm hàng hóa, quy định pháp luật về chất lượng thực phẩm,…

Đăng ký cá biệt: PLT20100018

6.                  Luật cán bộ công chức, viên chức 2011. Hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương, chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm thôi việc và xử lý kỷ luật mới nhất / Tuấn Anh. - H.: Lao động, 2011. - 475tr. ; 27cm

        Tóm tắt: Hỏi đáp về quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động. Đưa ra chế độ, chính sách tiền lương mới đối với công chức; quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức; quy định về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; tuyển dụng và đạo tạo cán bộ công chức; quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công chức, quy định mới về khen thưởng.

Đăng ký cá biệt: PLT20100015

7.                  Tìm hiều về pháp luật thuế tài nguyên / Minh Thắng. - H.: Chính trị Quốc gia, 2010. - 115tr. ; 20cm

        Tóm tắt: Thông tin về các quy định hiện hành về chính sách thuế tài nguyên, đồng thời giới thiệu các điểm mới của Luật thuế tài nguyên năm 2009

Đăng ký cá biệt: PLV20100019

 

8.                  Pháp luật về bảo vệ môi trường. Quy định mới nhất về xác định thiệt hại đối với môi trường, thuế bảo vệ môi trường và xử phạt các vi phạm / Quốc Cường. - H.: Lao động, 2011. - 511tr. ; 25cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Thuế bảo vệ môi trường và quy định mới về phí, lệ phí bảo vệ môi trường. Nêu quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường; về xử lý nước thải. Đưa ra các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Đăng ký cá biệt: PLT20100017

9.                  Chính sách tiền lương, tiền công 2011 bộ luật lao động và các quy định về tăng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất (áp dụng từ 01/5/2011) / Quốc Cường. - H.: Lao động, 2011. - 503tr. ; 27cm

        Tóm tắt: Giới thiệu bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành. Nêu quy định về hợp đồng lao động; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về điều chỉnh chính sách tiền lương 2011; về an toàn vệ sinh lao động; về lương hưu, trợ cấp và các chế độ chính sách khác,…

Đăng ký cá biệt: PLT20100016

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ