HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 340
  • Tổng lượt truy cập: 8.251.079
Năm 2025, tăng số lượng HTX, kinh tế tập thể khoảng 18%
30/11/20 04:17PM
Đây là diễn đàn của Liên minh HTX Việt Nam, phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam sáng ngày 30/11 tại TP. Thanh Hóa.
999999.jpg
Diễn đàn Nâng cao kỹ năng lao động khu vực HTX tại Việt Nam

Đến nay, cả nước có hơn 10 triệu thành viên kinh tế tập thể, hợp tác xã với khoảng 65% tổng số hộ nông thôn tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã và có xu hướng ngày càng tăng. Mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục thu hút số hộ cá thể ở nông thôn tham gia vào hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp; số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể tăng khoảng 18%; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 75%, phi nông nghiệp đạt 80%; mở rộng quy mô và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định, đây là diễn đàn nhằm định hướng xây dựng kế hoạch nâng cao kỹ năng lao động của khu vực HTX, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX và phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các tham luận tại diễn đàn xác định, cần đánh giá thực trạng kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, nâng cao kỹ năng nghề theo hệ thống đào tạo gắn với thực hành, đào tạo theo mô hình gắn nhà trường với hợp tác xã, doanh nghiệp.

12345678.jpg
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Trong đó, hiện nay, cả nước có 119.248 tổ hợp tác, 26.400 HTX và 100 liên hiệp HTX, thu hút hơn 8,1 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, chiếm 33% tổng số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập và sức mua của gần 30 triệu người.

Nhiều doanh nghiệp là thành viên của HTX tham gia quản trị, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông, lâm sản. Quy mô thành viên của HTX và tổ hợp tác ngày càng tăng, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, tầng lớp Nhân dân, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của các địa phương; sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế của các địa phương.

1111111.jpg
Các mô hình HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Để phát triển có hiệu quả và bền vững chúng ta phải chú trọng kỹ năng đạo tạo nghề và chất lượng lao động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, các trường đạo tạo nghề làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Cũng trong diễn đàn này, đại diện củ các HTX đã tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung về kỹ năng lao động  tại Việt Nam và xu hướng cung cầu lao động trong bối cảnh tương lai, thực trạng việc làm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

96789.jpg
Ông Chang Hee Lee, Giám đốc tổ chức lao động Quốc tế  tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Các giải pháp cho khu vực HTX, thực trạng tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX giai đoạn 2016-2020, kế hoạch triển khai giai đoạn tới, thực trạng và giải pháp thu hút lực lượng lao động chất lượng cao vào khu vực HTX, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa chủ động tích cực trong đào tạo nâng cao kỹ năng lao động  cho các thành viên, trên địa bàn tỉnh, nhất là lao động chất lượng cao cho khu vực HTX nông thôn, tạo chính sách và giải pháp đổi mới đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề, nâng cao kỹ năng lao động HTX.

Đào tạo nghề cho phụ nữ, hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng nghề theo hệ thống đào tạo gắn với thực hành và hợp tác với các doanh nghiệp. Những giải pháp để nâng cao chất lượng lao động trong khu vực kinh tế tập thể HTX, giải pháp nâng cao kỹ năng lao động của HTX trong sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị vùng.

98765.jpg
Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại diễn đàn.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả của Liên minh HTX Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, mong muốn sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của các các bộ, ngành Trung ương, để phong trào kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được củng cố, đổi mới và phát triển. Năm 2020 toàn tỉnh có 1.066 HTX, một Liên hiệp HTX, là một trong những địa phương có số lượng HTX trong tốp đầu cả nước.

Việc tổ chức diễn đàn này là cơ hội để các địa phương, đơn vị tham dự, trong định hướng những giải pháp đổi mới, nâng cao kỹ năng lao động cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

 Xuân Sơn/Theo KTNT
TRANG CHỦ