Nghiên cứu chế biến bã đậu nành của công nghiệp chế biến sữa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus)
25/05/23 09:12AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế biến bã đậu nành của công nghiệp chế biến sữa làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) (mã số: ĐT.02.18/CNSHCB)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thành Trung

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Nguyện, TS. Lê Đức Trung, ThS. Phạm Duy Hải, TS. Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh, KS. Lê Hoàng, KS. Trần Thị Lệ Trinh, KS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Quốc Cường, KS. Trần Văn Khanh

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 2.650 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1632/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công thương

Nghiệm thu: ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng 01 quy trình và mô hình thiết bị xử lý bã phụ phẩm của sữa đậu nành làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho cá Tra và cá Rô phi bằng vi sinh vật ở quy mô pilot. Xây dựng 02 công thức thức ăn nuôi cá Tra và cá Rô phi có sử dụng bã phụ phẩm của sữa đậu nành đã qua xử lý làm nguyên liệu tỷ lệ thay thế bột cá trên 80%. Sản xuất 15 tấn thức ăn cho nuôi cá Tra thương phẩm và 10 tấn thức ăn cho nuôi cá rô phi thương phẩm (thức ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định). Xây dựng 02 mô hình ứng dụng thức ăn chế biến từ bã phụ phẩm của sữa đậu nành đã qua xử lý vào nuôi cá Tra và Rô phi thương phẩm. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật của thức ăn từ đề tài cao hơn so với sử dụng thức ăn thương mại. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của quá trình ứng dụng thức ăn có nguồn gốc từ bã phụ phẩm của sữa đậu nành đã qua xử lý vào nuôi thương phẩm cá Tra và Rô phi.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 5/2022-18773)