HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 173
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.834
Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong quá trình chế biến thủy sản
19/01/22 10:04AM
Lê Thị Minh Thuỷ (ch.b.), Trang Sĩ Trung, Trần Thanh Trúc, Trương Thị Mộng Thu. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 108tr.; 24cm. ISBN: 9786049654138

Nôi dung tài liệu bao gồm:

- Giới thiệu tổng quan về phụ phẩm thuỷ sản;

- Quản lý nguồn phụ phẩm trong quá trình chế biến thuỷ sản;

- Nghiên cứu thu nhận collagen và gelatin từ phụ phẩm da và vảy cá;

- Công nghệ sản xuất sản phẩm thuỷ phân protein từ phụ phẩm thuỷ sản;

- Chitin, chitosan từ phế liệu tôm.

TRANG CHỦ