HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.163
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.817
Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
12/01/22 09:14AM
Võ Thành Danh (ch.b.), Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Nhân Dũng.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 230tr.; 24cm. ISBN: 9786049653971

Tài liệu bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Phương pháp sản xuất meo nấm rơm,

- Mô hình trồng nấm rơm,

- Ảnh hưởng của phương pháp chế biến nhiệt độ cao đến chất lượng sản phẩm nấm rơm chứa trong bao bì mềm,

- Sản xuất và tiêu thụ nấm rơm,

- Chuỗi giá trị nấm rơm ở đồng bằng sông cửu long,

- Quy hoạch vùng trồng nấm rơm,

- Chiến lược phát triển ngành hàng nấm rơm

TRANG CHỦ