TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 50
  • Tổng lượt truy cập: 6299692
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổng thể để ổn định vùng bờ biển Nam Định từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy
10/01/19 10:11AM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổng thể để ổn định vùng bờ biển Nam Định từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy (mã số đề tài: ĐTĐL.2010T/28)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa 

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Doãn Tiến Hà, ThS. Bùi Quang Tuấn, ThS. Đinh Sĩ Quát, PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS. Vũ Cao Minh, ThS. Phạm Xuân Phong, PGS.TS. Lã Thanh Hà, TS. Đào Đình Châm  

Thời gian thực hiện: 6/2010-6/2013

Kinh phí dự án: 4.200 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào việc tổng hợp, thu thập bổ sung và chỉnh lý các nguồn tư liệu phục vụ tổng quan các kết quả nghiên cứu về các yếu tố thủy thạch động lực ven bờ (sóng, gió, dòng chảy, mực nước) đã có trước đây trong dải ven biển nghiên cứu. Dựa trên số liệu thống kê, tư liệu khảo sát kết hợp với tư liệu viễn thám, tài liệu lịch sử đã tiến hành xây dựng sơ đồ, bản đồ hiện trạng, diễn biến đến năm 2010 tại các cửa sông: Ba Lạt, Sò, Lạch Giang, Đáy và xói lở bờ bãi biển cho khu vực nghiên cứu. Trong việc nghiên cứu mô phỏng quá trình thủy thạch động lực tác động vào công trình bảo vệ bờ biển, quá trình sạt lở bãi, phá hoại đê biển bằng các mô hình số hiện đại đề tài đã thu được một số kết quả quan trọng như tính toán thuỷ triều và nước dâng do bão tại vùng biển nghiên cứu Nam Định; phân tích và lựa chọn phương án bố trí công trình phù hợp cho các trọng điểm xói lở tại Giao Thủy và Hải Hậu-Nam Định; phân tích lựa chọn phương án công trình bảo vệ bãi biển và dự báo xu thế phát triển bờ biển Nam Định dài hạn theo giai đoạn 5năm, 10 năm.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đã xây dựng căn cứ khoa học để giải thích nguyên nhân về cơ chế xói lở bãi, phá hủy đê biển theo xu thế dài hạn và trong điều kiện sóng lớn kết hợp triều cường gây mất ổn định cho một số trọng điểm sạt lở nói riêng và chung cho toàn dải bờ biển Nam Định. Dựa vào kết quả phân tích xu thế diễn biến lịch sử và tính toán mô phỏng đã tiến hành dự báo xu thế phát triển cho một số vùng cửa sông quan trọng (Ba Lạt, Lạch Giang, Đáy), dự báo biến động đường bờ Giao Thủy, Hải Hậu và xu thế chung biến động dài hạn đường bờ biển Nam Định.

Xây dựng thiết kế cơ sở ban đầu một số hạng mục tiêu biểu với nhiều giải pháp kỹ thuật phù hợp để có thể ứng dụng vào thực tế tại khu vực nghiên cứu như thiết kê đê biển, thiết kê công trình giảm sóng gây bồi trên bãi, thiết kê công trình chỉnh trị tại vùng cửa Ba Lạt và cửa Lạch Giang. Tính toán thiết kế và khái toán công trình với các giải pháp khoa học công nghệ tổng hợp đề xuất công trình chỉnh trị bằng hệ thống cống đóng mở 5 cửa tai đậpVọp nhằm đưa dòng chảy làm tăng thêm lượng bùn cát hướng về phía Nam vùng cửa Ba Lạt và phương án chỉnh trị cửa kết hợp giữa giao thông thủy và ổn định bờ biển Hải Hậu tại cửa Lạch Giang.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- GPTT Nam Dinh.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ