TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 6235785
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi 2015
14/04/16 04:03PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi 2015

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Công Thiếu

Các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ: TS. Hoàng Thanh Hải, TS. Vũ Ngọc Sơn, KS. Lê Thị Bình, TS. Đặng Vũ Hòa, ThS. Phạm Hải Ninh, ThS. Nguyễn Khắc Khánh, KS. Nguyễn Đức Lâm, ThS. Lê Thanh Sơn, KTV. Đinh Thị Dần

Thời gian thực hiện đề tài: 01/2015-12/2015

Kinh phí được cấp: 1.450 triệu đồng

Ngày phê duyệt: Ngày 25 tháng 2 năm 2016 tại Hà Nội

Cấp phê duyệt: Quyết định số 398/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 02  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Kết quả nghiên cứu:

Bảo tổn và lưu giữ được 15 đối tượng nguồn gen vật nuôi. Trong đó nhóm tiểu gia súc có 6 đối tượng (lợn cỏ A lưới, lợn ỉ, lợn mẹo, lợn Chuuprong và lợn mường tè); nhóm gia cầm có 4 đối tượng (gà kiến, gà lạc sơn, gà xước và gà Lạc Thủy); nhóm thủy cầm có 5 đối tượng (vịt Sín Chéng, Vịt Minh Hương, ngan Xám, ngan Sen) và 100 liều tinh lợn Ỉ. Nhóm ong có 4 nguồn gen trong đó có 3 đối tượng nguồn gen Apis Cerana Indica và 1 đối tượng Apis Cerana Cerana.

Điều tra, tìm kiếm được 180 đàn ong không ngòi đốt tại tỉnh Khánh Hòa. Người dân chưa biết đến giá trị của ong không ngòi đốt trong việc thụ phấn cây trồng đặc biệt việt thụ phấn cho cây trong nhà lưới.

Đánh giá sơ bộ bốn đối tượng nguồn gen vật nuôi (lợn cỏ A luqwowis, lợn Chuuprong, Lợn Mường Tè, ngan Xám). Đánh giá chi tiết hai đối tượng nguồn gen (vịt Sín Chéng, Vịt Minh Hương) và đánh giá chi tiết 7 chỉ tiêu sinh học nguồn gen ong nội.  Cập nhật bổ sung thêm thông tin, tư liệu, ảnh  của 15 giống vào phần mềm Vietgen.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20164592,4607)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ