HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 101
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.384
Nghiên cứu chọn tạo giống cây có củ (khoai tây, khoai lang, sắn) cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc
14/01/21 03:05PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống cây có củ (khoai tây, khoai lang, sắn) cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Viện cây lương thực và cây thực phẩm

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Doãn Đảm

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Trịnh Văn Mỵ, TS. Trương Công Tuyện, ThS. Đỗ Thị Bích Nga, ThS. Nguyễn Thị Nhung, ThS. Nguyễn Đạt Thoại, ThS. Đỗ Thị Hồng Liễu, KS. Trần Đức Hoàng, ThS. Giang Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hoài, ThS. Nguyễn Trọng Hiển, ThS. Niê Xuân Hồng

Thời gian thực hiện: 01/2011-07/2016

Kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4246/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kết quả nghiên cứu:

Về nghiên cứu chọn tạo vật liệu khởi đầu, đề tài đã thu thập bổ sung được 595 mẫu giống khoai tây, khoai lang và sắn (gồm 307 mẫu giống khoai tây; 111 mẫu giống khoai lang và 177 mẫu giống sắn). Duy trì 37.379 lượt mẫu giống khoai tây, khoai lang và sắn gồm (20.268 lượt mẫu giống khoai tây, 16.367 lượt mẫu giống khoai lang; 774 lượt mẫu giống sắn). Lai tạo được 329 tổ hợp lai khoai tây, khoai lang và sắn (gồm 30 THL khoai tây; 222 THL khoai lang và 77 THL sắn).

Về nghiên cứu chọn lọc các dòng giống khoai tây, khoai lang và sắn mới, đã đánh giá, chọn lọc 68.932 lượt dòng giống khoai tây, khoai lang và sắn ở các thế hệ khác nhau. Trong đó gồm 22.786 lượt dòng giống khoai tây; 45.097 lượt dòng giống khoai lang và 1.049 lượt dòng giống sắn. Chọn được 93 dòng giống khoai tây, khoai lang và sắn ưu tú. Trong đó có 28 dòng giống khoai tây; 45 dòng khoai lang và 20 dòng giống sắn. So sánh chính quy 56 dòng giống khoai tây, khoai lang và sắn năng suất cao và chất lượng tốt. Trong đó, đã chọn được 7 dòng giống khoai tây có triển vọng đạt năng suất cao 21,3-25,64 tấn/ha, hàm lượng chất khô củ đạt từ 18,3-21,8%; 6 dòng giống khoai lang có triển vọng đạt năng suất củ cao và khá cao từ 17,6-24,63 tấn/ha và chọn được 5 dòng giống có triển vọng nhất, đạt năng suất củ trung bình từ 36,4-51,2 tấn/ha.

Đề tài đã xây dựng 7 quy trình kỹ thuật canh tác cho 7 giống khoai tây, khoai lang và sắn mới được công nhận gồm: 3 quy trình kỹ thuật canh tác cho 3 giống khoai tây Aladin, Sirona và KT1; 2 quy trình kỹ thuật canh tác cho 2 giống khoai lang KT15T và KLC3 và 2 quy trình kỹ thuật canh tác cho 2 giống sắn Sa21-12 và BK. Khảo nghiệm sinh thái 17 giống khoai tây tại 5 tỉnh đồng bằng sông Hồng chọn lọc được 6 giống có triển vọng; khảo nghiệm sinh thái 25 dòng giống khoai lang tại 9 tỉnh phía Bắc chọn được 4 dòng giống triển vọng; khảo nghiệm sinh thái 8 dòng giống sắn tại 3 tỉnh phía Bắc chọn được 4 dòng giống sắn có triển vọng năng suất củ tươi cao nhất. Đề tài xây dựng 9 mô hình thử nghiệm sản xuất cho các dòng, giống khoai tây, khoai lang và sắn mới có triển vọng với quy mô từ 3-5 ha/mô hình bao gồm: 4 mô hình thử nghiệm sản xuất khoai tây Sinora; Aladin; KT1 và dòng VC9; 3 mô hình thử nghiệm sản xuất khoai lang mới KLC3, KL15T và VC424; 2 mô hình trình diễn thử nghiệm sản xuất sắn Sa21-12 và giống sắn BK.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VCLT6)

TRANG CHỦ