HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 156
  • Tổng lượt truy cập: 5303220
Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh cho vùng Bắc Trung Bộ
11/05/17 11:20AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh cho vùng Bắc Trung Bộ

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Tất Hóa, KS. Trần Thị Thắm, KS. Nguyễn Thị Hiền, KS. Phạm Thế Cường, KS. Trần Quang Đạo, KS. Nguyễn Xuân Hoàng, KS. Nguyễn Thị Hằng, ThS. Nguyễn Xuân Dũng, KS. Nguyễn  Thị Nhàn

Thời gian thực hiện: 7/2012-6/2016

Kinh phí thực hiện: 2.700 triệu

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4246/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 06 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã công nhận được 2 giống lúa BT09 và BoT1. BT09 là giống lúa cực ngắn có thời gian sinh trưởng trong vụ Mùa từ 95-98 ngày, trong vụ Xuân từ 120-128 ngày, ngăng suất từ 54 tạ/ha-67 tạ/ha, nơi thâm canh đạt trên 70 tạ/ha, chống chịu sâu bệnh khá gạo thơm cơm dẻo. Giống lúa BoT1 là giống lúa có thời gian sinh trưởng trong vụ Mùa từ 103-108 ngày vụ Xuân 123-130 ngày, vụ Mùa đạt từ 55 tạ/ha-60 tạ/ha, chống chịu khá với các loại sâu bệnh chính, gạo thơm cơm dẻo, tỷ lệ gạo lật, gạo nguyên, gạo xay xát khá cao, thích hợp với nhiều loại đất (đặc biệt là đất vàn).

Nghiên cứu so sánh đánh giá khảo nghiệm rút ra được 2 giống lúa triển vọng là BT2 và BT6. Đánh giá chọn lọc trên 400 dòng, giống và chọn được 162 dòng thuần có năng suất cao để phục vụ công tác tuyển chọn giai đoạn tiếp theo như D6, AS2, AS5, 121/DT10 D3-2…Thu thập bổ sung 52 dòng giống, đánh giá và lưu trữ hơn 350 dòng giống lúa trong tập đoàn vật liệu, rút ra được nhiều dòng giống triển vọng phục vụ công tác lai tạo để tạo giống mới và đưa vào tuyển chọn các bước tiếp theo.Triển khai đánh giá 168 tổ hợp lai, bước đầu chọn lọc được 49 tổ hợp lai phù hợp với các tiêu chí: năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh đưa vào phân lập đánh giá các đời sau.Xây dựng 19 mô hình sản xuất giống lúa triển vọng BoT1, BT09, BT6 và VTNA2 tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đạt kết quả cao.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175135-37)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY