HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 174
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.761
Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WebGIS và tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh
10/01/22 08:43AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WebGIS và tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh (Mã số đề tài: BĐKH/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Quốc Hiệp

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch; KS. Lê Văn Lập; KS. Nguyễn Ngọc Tuân; KS. Đặng Thanh Tuấn; ThS. Phạm Quang Lợi; ThS. Dương Quốc Huy; ThS. Nguyễn Anh Hùng

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 6.660 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1345/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2020

Nghiệm thu: Ngày 07 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã xây dựng cơ sở lý luận, quy trình ứng dụng các công nghệ hiện đại bao gồm viễn thám, WebGIS và tự động hóa để xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trong mùa khô theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất các giải pháp ứng phó.

Đề tài đã đề xuất hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vào mùa khô theo thời gian thực áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh. Đưa ra các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng một bộ công cụ và quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vào mùa khô tại tỉnh Hà Tĩnh theo thời gian thực.

(Nguồn: Thông báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ-  17914/202105)

TRANG CHỦ