TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 914
  • Tổng lượt truy cập: 7627639
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương cho vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
25/06/20 08:44AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương cho vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Chương

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Võ Như Cầm, ThS. Võ Văn Quang, KS. Trần Hữu Yết, KS. Phạm Văn Ngọc, ThS. Phạm Thị Ngừng, ThS. Nguyễn Thị Bích Chi, KS. Nguyễn Văn Mạnh, ThS. Trần Văn Sỹ, ThS. Bùi Quang Định

Thời gian thực hiện: 01/2013-12/2018

Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2547/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 11 tháng 7 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu là làm rõ thực trạng sản xuất, nhu cầu phát triển, tiêu thụ đậu tương cũng như những thuận lợi, khó khăn đang gặp phải và đề ra định hướng phát triển cây đậu tương tại đồng bằng song Cửu Long. Đề tài đã thu thập, nhập nội nhiều giống và nguồn gen tốt, có nhiều tính trạng liên quan đến tính chống chịu khô hạn, úng, mặn, bệnh và chất lượng. Hiện đã và đang lưu giữ tập đoàn đậu tương gồm 650 mẫu giống và một số lượng lớn các dòng tái tổ hợp khác. Đã lai tạo thành công 48 tổ hợp, đã xử lý đột biết 6 giống đậu tương với nguồn phóng xạ Coban60, để tạo nguồn vật liệu khởi đầu. Đồng thời, đánh giá quần thể, chọn lọc dòng triển vọng, đến thế hệ F6 đã tuyển chọn được 169 dòng lai; đến đời M6 đã chọn được 34 dòng đột biến.

Kết quả so sánh và khảo nghiệm đã chọn tạo được 5 giống đậu tương mới; HLĐN 09-10, HLĐN 09-4, HLĐN 7940, DS9-3-3, DS 11-5-2. Trong đó 02 giống đậu tương HLĐN 09-10 và HLĐN 09-4 đã đặt lại tên là HLĐN 910 và HLĐN 904, được Bộ Nông nghiêp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long tại quyết định số 118/QĐ-TT-VPPN ngày 25/5/2018.

Kết quả đã hoàn thiện biện pháp kỹ thuật xác định được mật độ gieo trồng và nền phân bón thích hợp cho 5 giống đậu tương ưu tú HLDDN, HLĐN 904, HLĐN 910; DS 9-3-3 và HLĐN 7940. Xây dựng 18 mô hình sản xuất đậu tương thử nghiệm trên đất lúa chuyển đổi vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long (18 ha) vượt 2 ha so với thuyết minh.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205804-05)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ