TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 965
  • Tổng lượt truy cập: 7626863
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam
29/06/20 10:02AM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Nguyệt

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Lã Nguyên Khang, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, PGS.TS. Trần Quang Bảo, PGS.TS. Trần Hữu Đào, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương, TS. Lê Đình Hải, PGS.TS. Vũ Thị Minh, TS. Phạm Hữu Khánh, ThS. Trần Văn Thắng

Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2018

Kinh phí thực hiện: 1.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1215/QĐ-BNN-TCLN ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Nghiên cho thấy cho thuê môi trường rừng (MTR) đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới và ở một số địa phương, khu rừng tại Việt Nam (chủ yếu là thuê MTR kinh doanh du lịch sinh thái (DLST)). Nguồn thu từ cho thuê MRT đã đóng góp một phần nhất định vào tổng nguồn thu của một số vườn quốc gia (VQG) nhưng vẫn còn khiêm tốn, số lượng VQG thực hiện cho thuê MTR còn ít gây ra sự lãng phí rất lớn về giá trị dịch vụ MTR. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây nhu cầu DLST, đặc biệt là đến các VQG tăng mạnh đòi hỏi cần có sự chuyên nghiệp và có sự đầu tư trong thực hiện hoạt động kinh doanh DLST.

            Chính sách cho thuê MTR dần được hoàn thiện, hiện nay đã được quy định Nghị định 156/2018/NĐ-CP về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đề tài đã đóng góp một số nội dung lien quan đến thuê MTR trong Nghị định, tuy nhiên các quy định còn rất hạn chế, chưa bao trùm đầy đủ các nội dung của chính sách cho thuê MTR như nội dung cho thuê, mục đích cho thuê, giá cho thuê, thời hạn cho thuê, quy trình thẩm định đề án,...

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205806-08)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ