HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 67
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.290
Xây dựng mô hình mẫu về thu gom xử lý nước thải cho khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng
14/01/21 03:21PM
Môi trường

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình mẫu về thu gom xử lý nước thải cho khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

Thuộc nhiệm vụ Môi trường

Tổ chức chủ trì: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Hưng

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Phạm Đình Kiên; ThS.Nguyễn Thị Loan; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; ThS. Nguyễn Quang Vinh; ThS. Phí Thị Hằng; ThS. Vũ Thanh Trà; KS. Ngô Minh Đức; ThS. Nguyễn Mạnh Ngọc; ThS. Lê Thị Kim Hoa

Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2018

Kinh phí thực hiện: 2500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4963/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kết quả nghiên cứu:

Nhiệm vụ đã lựa chọn giải pháp thu gôm và công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), góp phần bảo vệ môi trường nước mặt của thôn Quảng Lạc, xã Phú Thịnh và xóm 8, xã Hải Hà.

Nhiệm vụ đã xây dựng 02 mô hình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt ứng dụng công nghệ sinh học, chi phí thấp xử lý nước thải sinh hoạt cho quy mô thôn Quảng lạc tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (xã ven thị trấn). Nhiệm vụ đã đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường, điều tra, khảo sát tại 3 tỉnh: Hưng Yên, Nam Định, Bắc Ninh (290 hộ và 27 UBND xã, 9 huyện). Xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất chương trình truyền thông và giải pháp nhân rộng mô hình, mở lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ địa phương và người dân tại 2 xã Phú Thịnh và Hải Hà.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VTL6)

TRANG CHỦ