HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 103
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.386
Thông báo tài liệu mới số 13/2020
09/12/20 04:51PM

1. Internet Vạn Vật (IoT): Chuyển đổi số hay là chết. / Windpassinger, Nicolas. - H.:Thông tin và Truyền thông, 2020. - 311 tr.,21 cm.

Tóm tắt: Trình bày tác động của Internet Vạn Vật (IoT) đến sự thay đổi phương thức hoạt động của các doanh nghiệp với các chiến lược tái thiết, chiến lược chiếm lĩnh thị trường... Giới thiệu các bước cụ thể, từ lập danh mục đầu tư cho đến chuyển đổi mô hình kinh doanh và tổ chức đối với các cơ quan, doanh nghiệp trong chiến lược chuyển đổi số nhằm nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng số để chiến thắng mọi cuộc cạnh tranh

Đăng ký cá biệt: NV20200194

2. Chuyển đổi số đến cốt lõi: nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. / Raskino, Mark. - H.:Thông tin và Truyền thông, 2020. - 308 tr.,24 cm

Tóm tắt: Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo cần xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo, dẫn dắt tố chức ở ba cấp độ: ngành nghề, doanh nghiệp, bản thân. Ba cấp độ này được trình bày cụ thể trong nội dung cuốn sách với những chỉ dẫn và thực tiễn điển hình từ các thành công của các nhà lãnh đạo kỹ thuật số, từ các nhà nghiên cứu và dữ liệu khảo sát hàng năm với hơn ba mươi lãnh đạo cấp điều hành của các công ty toàn cầu, tổ chức chính phủ cũng như dữ liệu khảo sát từ CIO, CEO, giám đốc kỹ thuật số của Gartner, Inc (Công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin, tài chính, doanh nghiệp, khách hàng…hàng đầu thế giới)

Đăng ký cá biệt: NV20200195

3. Hỏi đáp về chuyển đổi số. / Hồ Tú Bảo. - H.:Thông tin và Truyền thông, 2020. - 350 tr.,24 cm.

Tóm tắt: Bao gồm 200 câu hỏi đáp, chia thành 5 phần: câu hỏi chung về chuyển đối số, đột phá của AI và các công nghệ số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Câu hỏi trong mỗi phần được gộp theo nhóm các vấn đề chuyển đổi số đặt ra là gì, tại sao, thế nào, bao giờ, ai liên quan….

Đăng ký cá biệt: NV20200196

4. Xuất nhập khẩu hàng hóa 2018. / . - H.:Thống kê, 2020. - 611 tr.,29cm.

Tóm tắt: Giới thiệu trị giá xuất nhập và các mặt hàng xuất nhập khẩu. Trình bày số liệu xuất nhập khẩu các loại mặt hàng của Việt Nam với một số khối nước và một số nước bạn hàng

Đăng ký cá biệt: TK20200434

5. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (bản chi tiết) năm 2019. / . - H.:Tổng cục hải quan Việt Nam, 2020. - 555 tr.,30cm

Tóm tắt: Bao gồm các số liệu phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2019, bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước, các mặt hàng xuất nhập khẩu, bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực và trên thế giới, các nhận định, đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2019

Đăng ký cá biệt: TK20200435

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ