HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.216
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.597
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn giai đoạn 2015-2035
11/01/22 08:33AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn giai đoạn 2015-2035

Tổ chức chủ trì: Viện Thủy công- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Hoài Nam

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Đặng Thanh Mai; TS. Dương Hải Thuận; ThS. Phan Cao Dương

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Kinh phí thực hiện: 670 triệu

Cấp phê duyệt: Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017

Nghiệm thu: ngày 06 tháng 04 năm 2019

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã lựa chọn các mô hình khí hậu thuộc "Dự án so sánh giữa các mô hình - pha 5" của IPCC có khả năng mô phỏng các hiện tượng thời thiết cực đoan ở phạm vi nhỏ; Xây dựng mô hình hiệu chỉnh kết quả dự báo mưa lớn cho các mô hình khí hậu; Phân tích tần suất - thời đoạn - cường độ mưa làm cơ sở để xây dựng mưa trận thiết kế; Xây dựng, kết nối mô hình thủy văn và thủy lực 1 và 2 chiều để mô phỏng quá trình mưa rào dòng chảy và lan truyền lũ ở hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; Dự báo, đánh giá nguy cơ lũ lụt gồm lưu lượng, mực nước và phạm vi ngập lụt và xác định khoảng biến thiên của kết quả dự đoán

(Nguồn: Thông báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ- 16006/202011
TRANG CHỦ