TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 180
  • Tổng lượt truy cập: 7326008
Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt chuyên trứng theo phương thức nuôi nhốt
29/10/19 08:12AM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt chuyên trứng theo phương thức nuôi nhốt

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vương Thị Lan Anh

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Văn Duy, ThS. Mai Hương Thu, ThS. Vũ Đình Trọng, ThS. Trần Mạnh Tiến, TS. Phạm Văn Chung, ThS. BSTY. Đồng Thị Quyên, ThS. BSTY. Đặng Thị Vui, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, ThS. Lê Thanh Hải

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2018

Kinh phí thực hiện: 1.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 719/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 11 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã chọn tạo được 4 dòng vịt chuyên trứng nuôi nhốt với các chỉ tiêu. Dòng trống vịt TC1: có tuổi đẻ 17 tuần tuổi, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt ≥ 285 quả, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ≤ 2,2kg, khối lượng trứng 60-70g/quả. Dòng mái TC2 có tuổi đẻ 17 tuần tuổi, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt ≥ 285 quả, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ≤ 2,2kg, khối lượng trứng 60-70g/quả. Dòng trống TsC1 có tuổi đẻ 17-18 tuần, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt ≥ 280 quả, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ≤ 2,15kg, khối lượng trứng 60-80g/quả. Dòng mái TsC2 có tuổi đẻ 18-19 tuần, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt ≥ 275 quả, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ≤ 2,15kg, khối lượng trứng 60-68g/quả.

Đề tài đã xây dựng được quy trình chăn nuôi vịt chuyên trứng TC, TsC, từ đó áp dụng cho chăn nuôi giống vịt chuyên trứng TC, TsC đem lại hiệu quả. Giống vịt chuyên trứng TsC12 được công nhận tiến bộ kỹ thuật.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20195709-10)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ