TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 90
  • Tổng lượt truy cập: 6934131
Nghiên cứu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và quản lý vận hành hệ thống thủy lợi lấy nước vùng hạ lưu đồng bằng sông Hồng
09/08/19 03:08PM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và quản lý vận hành hệ thống thủy lợi lấy nước vùng hạ lưu đồng bằng sông Hồng

Tổ chức chủ trì: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong

Các cá nhân tham gia đề tài: NCS.ThS. Nguyễn Xuân Lâm, PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng, PGS.TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Hà Hải Dương, NCS.ThS. Lương Hữu Dũng, ThS. Đào Kim Lưu, ThS. Phạm Văn Đông, TS. Vũ Thế Hải, NCS.ThS. Nguyễn Đức Phong 

Thời gian thực hiện: 1/2016-12/2018

Kinh phí thực hiện: 3.300 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 4890/QĐ-BNN-TCTL ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đề xuất hệ thống quan trắc giám sát, dự báo xâm nhập mặn thời gian thực vùng chịu ảnh hưởng mặn, triều của vùng đồng bằng sông Hồng gồm:

+ Trên sông Trà Lý các vị trí quan trắc giám sát, dự báo xâm nhập mặn thời gian thực được đề xuất như sau: cống Quan Hoa, Thuyền Quan, Dục Dương và Ngũ Thôn;

+ Trên sông Hồng các vị trí quan trắc giám sát, dự báo xâm nhập mặn thời gian thực được đề xuất như sau: cống Ngô Đồng, Cồn Nhất, Liễu Đồng và Hạ Miêu 2;

+ Trên sông Ninh Cơ các vị trí quan trắc giám sát, dự báo xâm nhập mặn thời gian thực được đề xuất như sau: cống Múc 2, Thóp, Sẻ và Ngòi Cát;

+ Trên sông Đáy các vị trí quan trắc giám sát, dự báo xâm nhập mặn thời gian thực được đề xuất như sau: cống Tam Tòa, Bình Hải II, Âm Sa và Quỹ Nhất

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được phần mềm dự báo, cảnh báo mặn thời gian thực phục vụ vận hành tại các công trình lấy nước trên dòng chính vùng đồng bằng sông Hồng. HIện thị dữ liệu độ mặn, mực nước, mặn phân tầng của công, báo cáo tổng hợp của hệt thống. Ngoài ra hệ thống cũng cho phép hiển thị, tìm kiếm cac báo cáo tổng hợp mực nước, xâm nhập mặn tuần, xâm nhập mặn tháng.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20195573-82)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ