TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 38
  • Tổng lượt truy cập: 6713395
Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, quản lý trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại xã Xây dựng nông thôn mới Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
02/07/19 09:45AM
Nông thôn mới

Tên đề tài: Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, quản lý trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại xã Xây dựng nông thôn mới Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Tổ chức chủ trì: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Lê Thiên Minh, TS. Phạm Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Mạnh Hiếu, ThS. Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Nguyễn Đức Thật, TS. Trần Hồng Thao, KS. Nguyễn Ngọc Thanh, ThS. Trần Hùng, Nguyễn Văn Đông

Thời gian thực hiện: 1/2015-8/2017

Kinh phí thực hiện: 12.411,250 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2294/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 02 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân quy mô tập trung tại Vườn cây Bác Hồ (10ha) và quy mô hộ gia đình tại xã Hồng Xuân (15ha) phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển cho cây vải thiều Lục Ngạn. Xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ sơ chế, bao gói bảo quản quả vải thiều tươi tại Hợp tác xã Sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, quy mô 20 tấn nguyên liệu/ngày. Mô hình cải tạo nhà xưởng và lắp đặt hệ thống thiết bị bao gồm: xử lý hơi nước bão hòa; phun nước nóng kết hợp dung dịch pH thấp, năng suất 3 tấn nguyên liệu vải tươi/mẻ; làm khô bề mặt bằng không khí lạnh, năng suất 3 tấn nguyên liệu/mẻ; trang thiết bị phụ trợ nhà bao gói sản phẩm vải thiều tươi, năng suất 2 tấn/giờ; hệ thống sản xuất đá cây, năng suất 15 tấn/ngày; kho bảo quản tồn trữ 200m3.

Xây dựng mô hình liên kết giữa nhà khoa học và người dân và doanh nghiệp về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, sơ chế, bao gói và bảo quản quả vải thiều. Qua đó đưa vào ứng dụng 02 quy trình công nghệ sơ chế bảo quản quả vải thiều phục vụ nội tiêu và xuất khẩu quy mô 20 tấn nguyên liệu vải tươi/ngày.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20185505-10)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ