TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 105
  • Tổng lượt truy cập: 6934021
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải
09/08/19 02:55PM
Môi trường nước

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tổ chức chủ trì: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Vũ Thị Thanh Hương

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Đức Phong, ThS. Vũ Quốc Chính, ThS. Trần Xuân Tùng, ThS. Lê Văn Cư, ThS. Ngô Thị Phương Nhung, ThS. NCS. Nguyễn Xuân Khôi, ThS. Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Đặng Văn Thưởng, ThS. Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian thực hiện: 1/2016-12/2018

Kinh phí thực hiện: 2.700 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 497/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 12 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tổng hợp số liệu quan trắc, đánh giá được diễn biến chất lượng nước trong hệ thống thủy lơi Bắc Hưng Hải từ 2005 đến 2016. Xác định danh mục các kênh, mương ô nhiễm tại và vùng bị ảnh hưởng bởi kênh, mương ô nhiêm trong công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đánh giá khối lượng nước xả thải và tình trạng xử lý nước thải trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để chỉ ra nguyên nhân gây ô nhiễm gồm: chưa quản lý được nguồn xả thải, hạn chế về nhận thức của người dân và chủ nguồn thải; tình trạng hạn hán thiếu nước; chưa có quy trình vận hành các cống xả thải; do bất lợi vê đặc điểm địa hình; do năng lực các công trình không đáp ứng. Vận hành tưới thực tế cơ bản theo quy định vận hành của Bộ ban hành.

Xây dựng bộ công cụ dự báo chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bao gồm mạng tính toán dòng chảy trên các sông trục chính và mạng lưới sông, kênh cấp 1; thiết lập biên mô hình thủy lực, chất lượng nước. Xây dựng năm kịch bản ứng với phát triển kinh tế xã hội đến 2020; sáu kịch bản chất lượng nước ứng với vận hành hệ thống với các phương án đóng, các cống tưới, tiêu của hệ thống; tám kịch bản chất lượng nước ứng với vận hành các công trình tiêu nước thải.

Đề xuất ba nhóm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải gồm nhóm giải pháp kỹ thuật (nâng cấp, xây dựng mới công trình tưới tiêu; vận hành các công trình tiêu nước thải chính; công nghệ xử lý nguồn thải trước khi xả), nhóm giải pháp quản lý (tổ chức quản lý môi trường nước, quản lý nguồn xả thải, nâng cao nhận thực cộng đồng và năng lực quản lsy môi trường nước) và nhóm giải pháp giảm thiểu tác động của ô nhiễm nước (sản xuất trong vùng nước tưới ô nhiễm, cộng tác quan trắc và dự báo ô nhiễm nước).

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20195566-72)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ