HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.066
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.765
Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập trung tại một số tỉnh Nam Trung Bộ năm 2018
13/01/22 08:29AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm tập trung tại một số tỉnh Nam Trung Bộ năm 2018

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Võ Văn Nha

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Văn Diên; ThS. Đặng Hoàng Giang San; ThS. Võ Thị Ngọc Trâm; ThS. Nguyễn Ngọc Anh; ThS. Nguyễn Thị Chi; CN. Tô Đông Tịnh; KS. Võ Văn Tân; ThS. Phạm Văn Thông

Thời gian thực hiện: 2018

Cấp phê duyệt: Quyết định số 711/QĐ-TCTS-NTTS của Tổng cục Thủy sản ngày 13 tháng 12 năm 2018

Nghiệm thu: ngày 30 tháng 12 năm 2018

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá diễn biến chất lượng môi trường tại khu vực nguồn nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ tập trung tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận; vùng nuôi tôm hùm lồng tập trung tại Phú Yên, Khánh Hòa; Chủ động theo dõi, giám sát chất lượng nước trong ao nuôi và tình hình bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND), bệnh đốm trắng (WSSD), bệnh còi (EHP) trên tôm nuôi nước lợ tại Bình Định.

Đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo về nâng cao chất lượng môi trường nước, biện pháp phòng trị bệnh kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro gây thiệt hại cho người nuôi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững của Tổng cục Thủy sản và cơ quan quản lý địa phương. Thiết lập cơ sở dữ liệu về môi trường phục vụ cho công tác chỉ đạo sản xuất cũng như công tác nghiên cứu. Chủ động, phản ứng nhanh trong những trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh/biến động môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm.

Nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, xác định tình trạng ô nhiễm tại vùng nuôi lồng tôm hùm, cá bớp tại vịnh Vân Phong và xác định các mối nguy phát sinh dịch bệnh cho tôm hùm, cá bớp nuôi ở Khánh Hòa. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trên tôm hùm, cá bớp nuôi tại Khánh Hòa nói chung và tại vịnh Vân Phong nói riêng; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân nuôi tôm hùm, cá bớp nhằm phát triển nghề nuôi lồng bền vững.

(Nguồn: Thông báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ- 16026/202011)

TRANG CHỦ