TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 84
  • Tổng lượt truy cập: 6713450
Thông báo tài liệu mới số 1/2016
16/05/16 02:33PM

1.         Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý III năm 2015/ . - H.: VASEP, 2015. - 86 tr., 28 cm

Tóm tắt: Tổng hợp những thông tin và dữ liệu, cập nhật về tình hình sản xuất, xuất khẩu từng mặt hàng thủy sản chính (tôm, cá tra, cá ngừ,...) trong 9 tháng đầu năm. Báo cáo cũng phân tích cơ hội, thách thức và dự báo xu hướng và kết quả xuất khẩu thủy sản trong quý IV và cả năm 2015

Đăng ký cá biệt: BC20150824

2.         Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2014 (Bản chi tiết)/. - H.: Nxb. Tài chính, 2015. - 556 tr., 20,5 x 29,5 cm

Tóm tắt: Bao gồm các số liệu phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2014 bao gồm kim ngạch, các mặt hàng, đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa

Đăng ký cá biệt: TK20150403

3.         Những nét văn hóa đặc sắc Nông nghiệp-Nông thôn Việt Nam / Trần Đình Miên. - H.: Nông nghiệp, 2014. - 484 tr., 14,5 x 20,5 cm

Tóm tắt: Tổng hợp những nét văn hóa đặc sắc, đặc trưng của nông thôn nước ta từ trước đến nay. Tổng hợp những cách làm, những điển hình của các địa phương đã xây dựng thành công nông thôn mới trên cả nước

Đăng ký cá biệt: VV20156023

4.         Vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái / Trần Thị Ngọc Minh. - H.:Chính trị quốc gia, 2014. - 238 tr., 14,5 x 20,5 cm

Tóm tắt: Làm rõ nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng huy động và sử dụng vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái thời gian qua.

Đăng ký cá biệt: VV20156022

5.         Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Song Tùng. - H.: Khoa học xã hội, 2014. - 230 tr., 14,5 x 20,5 cm

Tóm tắt: Nêu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp. Trình bày thực trạng phát triển "kinh tế xanh" trong nông nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Đưa ra định hướng, quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển "kinh tế xanh" trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Đăng ký cá biệt: VV20156020

6.         Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam / Lại Lâm Anh. - H.: Khoa học xã hội, 2014. - 299 tr., 14,5 x 20,5 cm

Tóm tắt: Đưa ra những vấn đề chung về kinh tế biển. Phân tích quan điểm, chiến lược và thực trạng phát triển kinh tế biển tại Trung Quốc, Malaixia, Singarpo. Đề xuât một số chính sách phát triển kinh tế biển tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20156018

7.         Kỹ thuật trồng nấm / Nguyễn Thị Hồng. - H.:Nxb. Thanh Hóa, 2014. - 71 tr., 13 x 19 cm

Tóm tắt: Tập trung giới thiệu trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm linh chi, nấm mèo và nấm mỡ.

Đăng ký cá biệt: VV20156013

8.         Kỹ thuật nuôi tôm hùm / Nguyễn Thị Hồng. - H.: Nxb. Thanh Hóa,2014. - 69 tr., 13 x 19 cm

Tóm tắt: Nêu đặc điểm sinh học của tôm hùm. Trình bày kỹ thuật khai thác và vận chuyển tôm hùm giống. Đưa ra kỹ thuật ương nuôi nâng cấp tôm hùm giống và nuôi tôm hùm lồng. Nêu các phòng và trị bệnh cho tôm hùm lồng.

Đăng ký cá biệt: VV20156012

9.         Nuôi gà công nghiệp giống siêu trứng, siêu thịt / Việt Chương. - H.:Nxb. Mỹ Thuật, 2014. - 110 tr., 13 x 19 cm

Tóm tắt: Giới thiệu những giống gà siêu trứng, siêu thịt. Nêu phương pháp nuô gà, chọn gà và phòng trị bệnh cho gà công nghiệp.

Đăng ký cá biệt: VV20156008

 

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ