TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 184
  • Tổng lượt truy cập: 6004919
Nghiên cứu phát triển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. et Champ.)
15/09/17 10:50AM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy Schima superba Gardn. et Champ.)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đặng Thịnh Triều

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Đặng Văn Thuyết, ThS. Lê Thị Hạnh, KS. Trần Anh  Hải, ThS. Dương Quang Trung, KS. Trần Quang Trung, KS. Lò Quang Thành, KS. Lâm Văn Tịnh

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.250 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1080/QĐ-BNN-KHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá tỷ lệ sống, tình hình sinh trưởng của các thí nghiệm khảo nghiệm xuất xứ, thí nghiệm mật độ trồng, thí nghiệm bón phân (27,37ha).

Nghiên cứu ảnh hưởng của tiêu chuẩn cây con khi trồng rừng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của vối thuốc (1,8ha). Nghiên cứu ảnh hưởng của xử  lý thực bì đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của vối thuốc (1,8ha). Tiến hành nghiên cứu trồng 2,4ha rừng bằng stump và nghiên cứu gieo hạt thẳng 0,5ha vối thuốc.

Nghiên cứu khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên 4,5 ha và nghiên cứu trồng làm giàu rừng vối thuốc 1ha.

Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng vối thuốc. Xây dựng hướng dẫn khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng làm giàu rừng vối thuốc.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175238-39)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ