HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 47
  • Tổng lượt truy cập: 5301074
Sản xuất thử nghiệm giống bưởi Hồng Quang Tiến tại vùng Bắc Trung Bộ
21/07/17 02:13PM
Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm giống bưởi Hồng Quang Tiến tại vùng Bắc Trung Bộ

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: KS. Võ Thị Tuyết

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Phạm Thị Sâm, KS. Nguyễn Thị Trâm, KS. Nguyễn Thị Thu Hà, KS. Lê Văn Quý, KS. Uông Thị Kim Yến, KS. Hà Minh Lâm

Thời gian thực hiện: 8/2013-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.201,90 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 331/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hoàn thiện quy trình sản xuất giống bưởi Hồng Quang Tiến tại vùng Bắc Trung Bộ. Cụ thể là sử dụng bao chuyên dụng bao quả màu trắng, mã số 3B-27 để bao đến khi thu hoạch có tác dụng phòng trừ 100% ruồi vàng, không bị nám, cháy quả đồng thời làm tăng khối lượng quả, đem lai hiệu quả tốt nhất đạt 666,76 triệu đồng/ha. Phun bổ sung phân bón lá Yogen và phân bón lá Đầu trâu, bộ Brix trong quả đạt cao (10,34-10,47%), tăng từ 0,69-0,82% so với công thức đối chứng. Tỉa quả để cố định từ 60-90 quả/cây làm tăng tỷ lệ quả loại 1 từ 31,89-48,36% và hiệu quả kinh tế tăng 7,65-19,73 triệu đồng/ha. Sử dụng chế phẩm kích phát tố GA3 Thiên Nông nồng độ 90-110 ppm phun vào thời điểm ra hoa có tác dụng làm giảm 47,18-55,13% số hạt và 50,52-58,01% khối lượng hạt trong quả.

Đề tài đã sản xuất và xuất vườn 10.015 cây giống với tổng giá trị thu được là 230,741 triệu đồng. Đồng thời triển khai trồng mới 5ha (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa) và chăm sóc mô hình thâm canh vườn bưởi giai đoạn kinh doanh 2,5ha. Tổng sản lượng thu được sau 3 năm triển khai đạt 212,63 tấn, năng suất bình quân 28,43 tấn/ha/năm, tăng so với ngoài mô hình 9,63 tấn/ha (51,26%). Hiệu quả kinh tế bình quân 668,20 triệu đồng/ha/năm, tăng so với ngoài mô hình 251,96 triệu đồng/ha (60,53%).

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175229)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY