HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 140
  • Tổng lượt truy cập: 5295516
Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất 5 dòng gà lông màu hướng thịt
13/07/17 02:46PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất 5 dòng gà lông màu hướng thịt

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Đức Tiến

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Quý Khiêm, ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Phạm Thùy Linh, TS. Hồ Xuân Tùng, ThS. Hoàng Tuấn Thành, TS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Đào Thị Bích Loan, ThS. Nguyễn Trọng Thiện, ThS. Trần Thị Thu Hằng

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2016

Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 439/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 12 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Qua năm thế hệ chọn lọc, đề tài đã chỉ ra 05 dòng gà lông màu hướng thịt đã ổn định về kiểu hình đó là 3 dòng trống (TP4, LV4, VP2) và 2 dòng mái (TP1, TP2). Đối với 3 dòng trống TP4, LV4 và VP2 chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể, hệ số biến dị của toàn đàn, đồng thời ly sai chọn lọc của tính trạng khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi giảm dần ở các dòng gà qua 5 thế hệ đều giảm dần, năng suất trứng đạt tương đương qua các thế hệ. Đối với hai dòng mái TP1, TP2 chọn lọc theo hướng năng suất trứng cao, hệ số biến dị giảm dần, ly sai giảm dân qua các thế hệ và hệ số di truyền ổn định.

Quá trình xác định ưu thế lai cho thấy tổ hợp lai gà sinh sản hướng thịt TP12, TP21 có ưu thế lai về năng suất trứng so với trung bình bố mẹ là 2,03% (gà TP12) và 1,59% (gà TP21), ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn/10 trứng tương ứng là -3,02 và -2,87%.Tổ hợp lai gà thương phẩm thịt 2 máu (TP41, TP42) đến 9 tuần tuổi có khối lượng cơ thể 2415,67g và 2394,67g; ưu thế lai về khối lượng cơ thể so với trung bình bố mẹ là 4,55% và 4,52%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 2,40-2,41kg; ưu thế lai so với trung bình bố mẹ là -4,00% và -4,55%.Tổ hợp lai thương phẩm thịt 3 máu (TP412, TP421) đến 9 tuần tuổi có khối lượng cơ thể so với trung bình bố mẹ là 6,14% và 6,21%; ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể so với trung bình bố mẹ là -4,00% và -4,55%.Tổ hợp lai gà thương phẩm thịt 3 máu LV426 đến 9 tuần tuổi có khối lượng cơ thể 3175g; ưu thế lai về khối lượng cơ thể so với trung bình bố mẹ là 6,36% ; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 2,42kg; ưu thế lai so với trung bình bố mẹ là 4,35%.Tổ hợp lai gà thương phẩm thịt chất lượng cao VR và VL đến 12 tuần tuổi có khối lượng cơ thể gà VR 1681,55g; ưu thế lai là 0,74%; gà VL đạt tương ứng 1794,31g và 3,25%. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể đối với gà VR là 3,61kg và gà VL là 2,96kg; ưu thế lai so với trung bình bố mẹ tương ứng là 9,89% và -1,5%.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175192-93)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY