HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 46
  • Tổng lượt truy cập: 5301073
Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
21/07/17 02:11PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Huy Cường

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, KS. Cái Đình Hoài, ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS. Trương Thị Thuận, KS. Đỗ Thị Xuân Thùy, KS. Hồ Công Ôn, KS. Đường Minh Hạnh

Thời gian thực hiện: 1/2011-6/2016

Kinh phí thực hiện: 3.300  triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3725/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 23 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã thu thập 212 mẫu giống và dòng thuần của lạc, đậu tương để làm vật liệu lai tạo, đột biến và chọn lọc giống mới. Tiến hành lai 104 tổ hợp và đột biến 10 giống đối với lạc và đậu tương để tạo vật liệu khởi đầu. Từ nguồn vật liệu khởi đầu, đề tài đã tiến hành gieo cấy, đánh giá 9.391 dòng và chọn lọc được 8.953 dòng ưu tú của các thế hệ từ F2 đến F6 phục vụ cho công tác chọn giống.

Đánh giá và xác định 7 giống/dòng đậu tương và 7 giống/dòng lạc triển vọng công nhận giống và phục vụ công tác chọn giống giai đoạn tiếp theo. Từ năm 2011-2015 đã công nhận sản xuất thử 2 giống đậu tương ĐTDH.02, ĐTDH.10 và 1 giống lạc LDH.10.

Xác định mật độ trồng và lượng phân bón kali hợp lý để nâng cao năng suất giống đậu tương ĐTDH.03 và ĐTDH.10 lên trên 25,0 tạ/ha, giống lạc ĐTDH.10 lên trên 35,0 tạ/ha. Qua đó, công nhận 3 quy trình canh tác giống lạc và đậu tương ĐTDH.03, ĐTDH.10 và LDH.10 ở cấp cơ sở.

Sản xuất thử giống lạc LDH.10 và giống đậu tương ĐTDH.10 với quy mô 18.000m2. Năng suất giống đậu tương ĐTDH.10 trong diện tích sản xuất thử đạt đến ngưỡng mộ đến ngưỡng 30,0 tạ/ha và năng suất giống lạc LDH.10 trong diện tích sản xuất thử đạt đến ngưỡng 35,0 tạ/ha.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175227-28)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY