TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 197
  • Tổng lượt truy cập: 6004967
Nghiên cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây ăn quả có múi, chè và biện pháp quản lý ở Việt Nam
15/09/17 10:40AM
Bảo vệ thực vật

Tên đề tài: Nghiên cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây ăn quả có múi, chè và biện pháp quản lý ở Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nhung

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Minh Đức, PGS.TS. Phạm Thị Vượng, TS. Nguyễn Như Cường, TS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, KS. Nguyễn Bá Huy, ThS. Trần Đặng Việt, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, KS. Phạm Ngọc Toản

Thời gian thực hiện: 1/2013-12/2016

Kinh phí thực hiện: 3.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1736/QĐ-BNN-KHCN ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ nhện đỏ trên cây ăn quả có múi và nhện đỏ nâu trên cây chè tại một số huyện thuộc các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An, Hậu Giang (cây ăn quả có múi), Thái Nguyên, Lâm Đồng, Phú Thọ, Hòa Bình (cây chè)

Chỉ số kháng thuốc của nhện đỏ P.citri biến động từ 11,5-19,6, nhện đỏ nâu O.cofeae biến động từ 10,2-15,7 (năm 2014-2016). Đánh giá khả năng kháng chéo của nhện đỏ cam chanh cho thấy chúng với biểu hiện kháng với các loại thuốc cùng nhóm, chưa biểu hiện kháng với các thuốc khác nhóm.

Xây dựng hai mô hình quản lý tổng hợp tính kháng thuốc của nhện đỏ P.citri trên cây bưởi Sửu tại Phú Thọ và trên cây cam sành tại Hậu Giang; hai mô hình quản lý tổng hợp tính kháng thuốc của nhện đỏ nâu O.cofeae trên cây chè tại Thái Nguyên và Lâm Đồng.

 Đề tài đã đưa ra tiến bộ kỹ thuật: quy trình quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây ăn quả có múi và nhện đỏ hại chè và “Quy trình đánh giá tính kháng thuốc của nhện đỏ P.citri trên cây ăn quả có múi và nhện đỏ nâu O.coffeae trên cây chè với các hoạt chất trừ nhện ở Việt Nam”.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175236)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ