TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 65
  • Tổng lượt truy cập: 6847496
Nghiên cứu vật mang virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ và đề xuất giải pháp kiểm soát
15/09/17 11:04AM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu vật mang virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ và đề xuất giải pháp kiểm soát

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phan Thị Vân

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Đặng Thị Lụa, ThS. Trương Thị Mỹ Hạnh, ThS. Phạm Thị Yến, ThS. Phạm Thế Việt, KS. Nguyễn Thị Hạnh, KS. Mai Thị Phương, KS. Lê Thị Mây, ThS. Ngô Thị Thu Thủy, ThS. Võ Thị Dung

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.700 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 786/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 30 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Tại các ao nuôi thâm canh, đã thu được 07 loài giáp xác cỡ lớn, 5 loài nhuyễn thể, 01 loài cá, 67 loài thực vật phù du và 18 loài động vật phù du. Tại trại sản xuất giống có 13 loài thức ăn tươi sống được sử dụng nuôi vỗ tôm bố mẹ.

Kết quả phân tích các mẫu thu trong trại sản xuất tôm và vùng nuôi thâm canh đã xác định được 1 loài giun cát sử dụng làm thức ăn cho tôm bố mẹ thu tại Khánh Hòa nhiễm WSSV (32,07%) và loài giáp xác  nhiễm WSSV (14,8%). Kết quả phân tích virut đốm trắng trong mẫu nước và bùn đáy thu trong ao có tôm nhiễm virut đốm trắng cho thấy có 57,6% mẫu dương tính với WSSV.

Kết quả gây nhiễm WSSV lên 6 loài sinh vật có mặt phổ biến ở ao lắng và nguồn kênh cấp nước vào cho thấy có 3 loài (cáy đỏ, tôm càng, tôm gai) nhiễm WSSV và đã lây truyền sang tôm nuôi khi chúng được nuôi nhốt trong cùng môi trường nước. Trong khi đó 3 loài còn lại (ốc đinh, cá bống, nòng nọc ếch) không nhiễm WSSV trong điều kiện thí nghiệm.

Sử dụng hóa chất (Chlorine-70, BKC-80, Iodine-95 và Virkon A). Kết quả thử nghiệm cho thấy, Chlorine-70 có hiệu quả diệt vi sinh vật và WSSV ở nồng độ 25ppm. Giải pháp kiểm soát bệnh WSSV ở ao nuôi tôm cần thiết phải kết hợp biện pháp sinh học và có sự hỗ trợ hóa chất trong quá trình ao lắng.

Giải pháp kiểm soát vi sinh vật mang WSSV ở mô hình thực hiện cho thấy, các ao nuôi thuộc mô hình tôm không bị bệnh đốm trắng đồng thời trong suốt cả vụ nuôi không xuất hiện bất kỳ sinh vật nào ngoài tôm thẻ ở trong ao. Tuy nhiên sản lượng đạt được của các ao tương tự như các năm trước, tôm nuôi vẫn có hiện tượng chết rải rác khi điều kiện khí hậu thay đổi đột ngột.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175251-52)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ