TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 83
  • Tổng lượt truy cập: 6408417
Thông báo tài liệu mới số 2/2018
26/12/18 03:42PM

1. Đẩy mạnh nghiên cứu về quy hoạch, kinh tế và xã hội phục vụ tái cơ cấu thủy sản. / Nguyễn Thanh Tùng. - H.:Nông nghiệp, 2016. - 448 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tập hợp các kết quả nghiên cứu, tổng luận, phương pháp, ứng dụng… của các cán bộ trong và ngoài Viện trên cơ sở phân tích một cách khoa học về tình hình thực tiễn phát triển thủy sản của Việt Nam. Với nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, tài liệu đưa ra những luận chứng khoa học, góp phần vào việc hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành thủy sản.

Đăng ký cá biệt: Vv20186085

2. Phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong ngành thủy sản. / . - H.:Đại học Quốc gia, 2014. - 164 tr., 29 cm

Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu tập trung vào một số chủ đề nghiên cứu biến đổi khí hậu trong ngành thủy sản bao gồm: tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu biến đổi khí hậu; phương pháp phân tích đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu; phương pháp nghiên cứu định tính và tiếp cận hệ thống đánh giá biến đổi khí hậu; phương pháp nghiên cứu định lượng tác động của biến đổi khí hậu.

Đăng ký cá biệt: VT20183923

3. Hội nghị bàn giải pháp chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cá tra. / . - Cần Thơ:, 2015. - 138 tr., 29 cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu tại hội nghị “Bàn giải pháp chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cá tra” nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong việc nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cá tra dưới tác động của các chính sách thương mại quốc tế. Trình bày kinh nghiệm phát triển sản phẩm cá tra ở thị trường Trung Quốc

Đăng ký cá biệt: VT20183924

4. Công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. / . - H.:, 2015. - 431 tr., 29 cm

Tóm tắt: Báo cáo phân tích những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015; định hướng, giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020; tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới

Đăng ký cá biệt: VT20183925

5. Tuyển tập Khoa học công nghệ năm 2016. / . - H.:Lao động, 2016. - 599 tr., 27 cm

Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi giai đoạn năm 2016. Nội dung các nghiên cứu tập trung vào hai chủ đề chính gồm: phục vụ phòng tránh thiên tai, xây dựng và bảo vệ công trình, thiết bị thủy lợi, thủy điển; và sử dụng tài nguyên nước, môi trường, thủy nông cải tạo đất và cơ chế chính sách

Đăng ký cá biệt: VT20183926

6. Kỷ yếu Khoa học công nghệ kỷ niệm 35 năm hội nhập phát triển 1982-2017. / . - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa học và kỹ thuật, 2017. - 367 tr., 29 cm

Tóm tắt: Đây là tài liệu chào mừng 35 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (1982-2017). Tuyển chọn và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên của trường cũng như của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, đã và đang hợp tác với trường

Đăng ký cá biệt: VT20183927

7. Xuất nhập khẩu hàng hóa 2016. / . - H.:Thống kê, 2018. - 638 tr., 29cm

Tóm tắt: Giới thiệu trị giá xuất nhập và các mặt hàng xuất nhập khẩu. Trình bày s liệu xuất nhập khẩu các loại mặt hàng của Việt Nam với một số khối nước và một số nước bạn hàng.

Đăng ký cá biệt: TK20180412

8. Niên giám thống kê 2017. / . - H.:Tổng cục thống kê, 2018. - 998 tr., 25cm

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế

Đăng ký cá biệt: TK20180414

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ